недеља, 15. децембар 2013.

TAKO (NE) MORA!

U vremensko-prostornom kontinuumu u kome obitavamo, jedino vreme koje možemo osetiti na način da smo u bliskoj sprezi sa njim, jeste momenat u kome se nalazimo u ovom specifičnom trenutku. Kada fenomen mogućnosti izbora pogledamo iz ovog trenutka javlja se problem u dokazivanju tačnosti tog tvrđenja. Kada bi mogli da se vratimo kroz vreme i napravimo drugi izbor tada bi sa sigurnošću znali da mi posedujemo mogućnost izbora. Sa ciljem izbegavanja podele na dobar i loš izbor koji neminovno proističe iz ovako postavljenog koncepta, vratićemo se korak u nazad da bi se približili samom izvoru - mogućnosti izbora.

Naše odluke definisane kao izbori vremenom prerastaju u naviku - model ponašanja koji se ponavlja u svim situacijama sa sličnim karakteristikama. Nastale kao posledica društveno-sociološke uslovljenosti, intelektualne tromosti, regresije, ili specifičnih životnih situacija, pojavljuju se u emotivnom, misaonom i duhovnom (spiritualnom) aspektu života, a manifestuju se kroz reakcije i ponašanje. Da bi sebi omogućili izbor moramo preispitati naše navike i analizirati svaku situaciju sa aspekta da li reagujemo ponavljajući usvojenu formulu TAKO MORA! "Tiranija moranja" predstavlja zabludu i kao "patološki vodič" usmerava odluke uvek u istom smeru. Uvek u slepoj ulici....a da toga nismo ni svesni...


Aleksander tehnika vas neće naučiti da donosite dobre odluke, neće vas usmeriti na pravi put! Usvajanje tehnike i praktikovanje njenih principa će stvoriti uslove i mogućnost da svesno, a NE po navici, odlučujete, preuzmete kontrolu, osetite se budnima, prisutnima, ne dozvolite da vam život iscuri kroz prste!